Πρόγραμμα Σπουδών
Minimize
Α' Λυκείου
Μάθημα Ώρες
Αρχαία 3
Έκθεση 1
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 1

 

 

Β' Λυκείου
Θετική Θεωρητική
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά
Κατεύθυνσης
2 Αρχαία 4
Άλγεβρα 2 Λατινικά 1
Γεωμετρία 1 Έκθεση 2
Φυσική* 3    
Χημεία 1    
Έκθεση 2    
Σύνολο 11 Σύνολο 7

 

 

Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικών σπουδών Θετική l Θετική ll Οικονομίας και Διοίκησης
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Αρχαία 5 Μαθηματικά 6 Φυσική 4 Μαθηματικά 6
Ιστορία Προσ/σμου 2 Φυσική 4 Χημεία 3 Α.Ο.Θ 2
Λατινικα 2 Χημεία 3 Βιολογία 2 Α.Ε.Π.Π 2
Έκθεση 2 Έκθεση 2 Έκθεση 2 Έκθεση 2
 
Μάθημα Επιλογής   Μάθημα Επιλογής   Μάθημα Επιλογής   Μάθημα Επιλογής  
Βιολογία Γεν. 1 Ιστορία Γεν. 1 Ιστορία Γεν. 1 Βιολογία Γεν. 1
Μαθηματικά Γεν. 2         Ιστορία Γεν. 1
Σύνολο 14  Σύνολο 12 Σύνολο 12 Σύνολο 14

 

tr>
ΕΠΑΛ       
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Έκθεση 2
Μαθηματικά Ειδικότητας 1ή2
Σύνολα 5ή6