Κανονισμός λειτουργίας
Minimize
 • Οι γονείς ενημερώνονται τόσο στα διαγωνίσματα, όσο και συνολικά σε δύο προγραμματισμένες συναντήσεις στα μέσα και στο τέλος της χρονιάς αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου με τον ειδικό κωδικό που θα τους δοθεί από την διεύθυνση.
 • Στους αδύναμους μαθητές γίνονται (εντελώς δωρεάν) επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα.
 • Παρέχουμε τη συμβουλή μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και τη βοήθειά μας στον υπολογισμό των μορίων.
 • Στην αρχή του εκπαιδευτικού έτους παραδίδεται στους γονείς ενημερωτικός φάκελος που περιλαμβάνει:
  α) Τις εβδομαδιαίες ώρες ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές του φροντιστηρίου.
  β) Τους προσωπικούς κωδικούς του σπουδαστή ώστε οι γονείς να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν για τις επιδόσεις του μαθητή σε κάθε μάθημα.
 • Το ωράριο των διδακτικών ωρών τηρείται αυστηρά. Η γραμματεία ενημερώνει για την απουσία του μαθητή στο πρώτο δεκάλεπτο καθυστέρησης της προσέλευσης.
 • Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του μαθητή ο κηδεμόνας του οφείλει να ενημερώσει την γραμματεία και ο μαθητής υποχρεούται να ζητήσει την ίδια ημέρα από τη γραμματεία, την ύλη που διδάχθηκε το τμήμα και τις εργασίες που έχουν δοθεί για το επόμενο μάθημα.
 • Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική και η γραμματεία ενημερώνει τον κηδεμόνα σε περίπτωση απουσίας.
 • Η παραλαβή βιβλίων και του υποστηρικτικού υλικού (διαφάνειες – cd rom) γίνεται από τον μαθητή και σε περίπτωση απώλειας υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη το βιβλίο που έχασε.
 • Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου δεν ακολουθεί τις αργίες του σχολείου. Συγκεκριμένα αργίες είναι οι παρακάτω:
  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
  23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
  ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
  25η ΜΑΡΤΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
  Μ. ΠΕΜΠΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 29/6
 • Ενισχυτική διδασκαλία κατόπιν πρότασης του καθηγητή του τμήματος στην Ακαδημαϊκή Διεύθυνση πραγματοποιείται πάντα του ωρολογίου προγράμματος και γίνεται δωρεάν.
 • Ατομικά μαθήματα που επιθυμεί κάποιος σπουδαστής πραγματοποιούνται κατόπιν συμφωνίας με τον Διευθυντή της Σχολής. Το κόστος καλύπτεται από τον σπουδαστή.